Tod kar agar kasam khayi hai, 
kabhi yaad karne mein kya burai hai,
yaad unko kiye bina reh Bhi toh nahi pate,
dil mein jageh Jo unhone kuch aisi bnai hai,,


Share/Bookmark
date Friday, August 22, 2014

0 comments to “Tod kar agar kasam khayi hai”

Leave a Reply: