Income tax officer hans raha tha.
Clerk: kya hua????
Officer:sunny leon ki file hai.
Clerk: Toh????
Officer: Kapde phenti nhi hai
Aur Laundry bill 11 lacs bataya h.....


Share/Bookmark
date Thursday, January 16, 2014

1 comments to “ ”

  1. saksham singh
    February 12, 2014 at 1:26 PM

    good joke..........

Leave a Reply: