Kisi purush nahin mahapurush ne kaha hai-

Ladkiyon ki adhi zindagi pati ki talash me
Aur
Baki  aadhi Zindagi pati ki talaashi me guzar jati hai.


Share/Bookmark
date Friday, July 13, 2012

0 comments to “ ”

Leave a Reply: